Nabo til Lammefjorden

Bjergesø ligger tæt ved Lammefjorden og har med lokalnavne som Tangmosen og andre klart indikeret en relation til det maritime.

Lammefjorden er imidlertid noget helt specielt, som sætter sit præg på hele landskabet i Odsherred og derfor giver en særlig stemning til de små landsbyer, der ligger omkring fjordarealet, herunder Bjergesø.

Da land skulle indvindes

Lammefjorden var engang en lavvandet fjordarm på Isefjorden, der skærer sig ind i Odsherred fra øst.

Da Danmark havde tabt krigen mod Preussen i 1864, og en meget stor del af landet var tabt, begyndte mange i stedet for at tænke på, hvordan man kunne vinde nyt land. Ikke ved nye krige og erobringstogter, som danskerne nok efterhånden havde brændt fingrene for meget på, men ved at tørlægge søer og fjorde, så den tørlagte jord kunne bruges til at dyrke landbrug på.

Der blev sat landvindingsprojekter i gange mange steder i hele landet. Den store Fiilsø i Sydvestjylland er ét eksempel, de store arealer ved godserne Overgaard ved Mariager Fjord og Gyldensteen på Nordfyn er andre. Men der blev tørlagt store og små arealer over hele landet.

I dag gives mange af arealerne tilbage til naturen ved, at dæmninger brydes ned igen og pumpestationer sættes ud af drift. Men Lammefjorden består som tørlagt fjordområde og er i dag et særsyn. Her dyrkes højkvalitets kartofler og grøntsager, som er et varemærke over hele landet. Lammefjordskartofler er noget, folk gerne betaler lidt ekstra for.

Adelig initativtager

Tørlægningen af Lammefjorden blev ikke mindst sat i værk på initiativ af den adelige baron Zytphen-Adeler, som boede på Dragsholm Slot. Slottet lå tæt ved fjorden med vand på tre sider. Fjorden lukkede næsten Odsherred af fra Sjælland, og da fjorden var meget lavvandet, har man kunnet se ideen i at tærlægge den. Både fordi man så fik skabt nye arealer til landbrug, men også fordi trafikken til Odsherred fra det øvrige Sjælland ville kunne gøres meget nemmere.

For de mange små landsbyer omkring fjorden har tørlægningen var en stor ændring. Meget blev nemmere, men landskabet blev også forandret meget.

Hele projektet startede med etableringen af en dæmning, der skulle lukke fjordarmen af fra den øvrige del af Isefjorden. Den blev lukket i 1874, og så kunne man begynde at pumpe vandet ud af Lammefjorden.

Tørlægningen er sket i flere faser, og gradvist er niveauet under havet sænket, så Lammefjorden i dag er det laveste sted i Danmark – ja i hele Nordeuropa, hvis man ser bort fra gravede huller som stenbrud m.v.

Det inddæmmede areal er på næsten 5.800 ha, og dermed er arealet næsten lige så stort som det største gods i Danmark rent arealmæssigt, nemlig Bregentved. Det er et betragteligt areal, og da jorden stadig er ualmindelig god til dyrkning af kartofler og grøntsager, er det jo til at forstå, at man stadig hærger om den i Bjergesø og omegn.